Początki

Transport GAPIŃSKI to przedsiębiorstwo z tradycjami. Na rynku usług transportowych działamy od 1980 roku. Rozpoczynaliśmy od małej, jednoosobowej firmy, która z czasem przekształciła się w prężnie działającą markę. Naszą specjalnością od 1992 roku jest transport międzynarodowy. Od tego roku nastąpił dynamiczny rozwój firmy, zarówno w zakresie oferowanych usług, jak i rozbudowy nowoczesnej floty pojazdów.

Współpraca i rozwój

Lata działalności zaowocowały nawiązaniem współpracy z wieloma partnerami biznesowymi, m.in. z operatorami logistycznymi. Aby sprostać wysokim wymaganiom jakościowym międzynarodowych koncernów, główne działania naszego przedsiębiorstwa były i nadal są nakierowane na rozwój i unowocześnienie floty. Stały, intensywny rozwój Transportu GAPIŃSKI ma miejsce do dziś, a jednym z kluczowych wydarzeń było przekształcenie wraz z początkiem 2018 roku w Transport GAPIŃSKI Spółka z o.o. Spółka komandytowa.

Jakość usług i bezpieczeństwo ładunku

Podczas obsługi każdego zlecenia stawiamy przed sobą wysokie wymagania jakościowe. Dbamy nie tylko o klienta, ale również o prawidłowe procedury postępowania, czy też zasady doboru wybieranych przez nas podwykonawców. Aby przewożone ładunki były bezpieczne, wszystkie pojazdy z naszej floty wyposażone są w system nawigacji satelitarnej GPS, a towary objęte polisą OCP w wysokości 350 000 euro.

Cele

Obecnie Transport GAPIŃSKI to przedsiębiorstwo, które rozwija się bardzo dynamiczne i taki też cel obraliśmy na kolejne lata działalności. Chcemy skoncentrować się na spełnianiu oczekiwań naszych partnerów biznesowych oraz pozyskiwaniu nowych. Każdego roku dokonujemy nowych inwestycji, mających na celu oferowanie naszym klientom usług wysokiej jakości. Priorytetem jest też ciągłe powiększanie floty i dążenie do jak najwyższej jakości realizowanych zleceń transportowych